ارسال به کل کشور

هایپرعطر، جهت ارسال کلیه سفارشات خود از سرویس “اداره پست جمهوری اسلامی ایران” استفاده می‌نماید به همین جهت قابلیت سرویس‌دهی به تمامی شهرها، شهرستان‌های دور و حتی روستاها را نیز دارد.

بنابراین در هر کجای ایران که هستید می‌توانید با آسودگی خاطر از ما خرید نمایید.